Dèpi konmès a lajan pa adan ou pé sèvi kon ou vlé épi sé zouti-la ki la la, sèlman pa fè-yo sòti adan larèl a-yo é toujou sonjé di sé amicale des ouragans ki mèt a-yo.
(Sit-lasa fèt pou on ékran a owdinatè ki tini on rézolisyon 1024 x 768 alamonté)

Atlas a siklòn o Zantiy fransé
Gwadloup  •  Matinik  •  Sen-Bawtélémi  •  Sen-Mawten

post50
Depuis 1950 | 1851-1949 | 1635-1850

Atlas-lasa ka sanblé é ka bay dokiman si tout siklòn twopikal (déprésyon, gwovan, papa-van) ki bay bon van é lapli si yonn adan sé lilèt fransé a Ti-Zantiy la dépi 1950. I nèfté chak lanné é i ka founi enpé kat é on fich dékatyé pou chak siklòn (dirèksyon, dékatman satélit é rada, dékatiyaj é miziraj a istasyon Météyo-Frans é dòt istasyon anliyannaj).

Nèftaj : Juiyé 2024

Siyanka ou ni difikilté pou rantré adan : tapé kotési

Kijan pou sèvi épi-y
(Ou ké bizwen Adobe Acrobat Reader)


Kréyasyon - Sé "Amicale Des Ouragans" (on sosyété Misyé Alain Gillot Pétré mèt si pyé) ki ka jéré atlas-lasa.
Voyé on koudzyé asi larèl a asosiyasyon-la


Francais | Kréyòl | English

Apèsi a vizit-la
(Tapé si vinyèt-la pou grandi-y)

Site réalisé par François BOREL, Roland MAZURIE et Jean-Claude HUC
Copyright © 2021-2024 - Tous droits réservés - Mentions légales - Nous écrire